Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Voor de consumenten:
Algemene Voorwaarden Sege Elektra

Voor de bedrijven: